Jos oletamme, että keskimääräinen aktiivinen kannattaja pystyy antamaan liikkeen toiminnalle kaksi tuntia viikossa, se tarkoittaa, että vuodessa tunteja kertyy 52*2 = 104. Tämä vastaa 13 työpäivää. Liikkeen kymmenen vuoden olemassaolon aikana hypoteettiselle alusta asti mukana olleelle TZM aktiiville olisi nyt kertynyt työtunteja noin 130 päivän edestä. Eli olemme oikeasti tehneet töitä vasta alle puoli vuotta! Olemme hukanneet vuosia. Onko meillä tällaiseen varaa? Psykologisesti, yhteiskunnallisesti, tai ympäristön kannalta?

Olemme toimineet vapaaehtoisuuteen perustuen todella kauan, koittaen parhaan kykymme mukaan kaikkia mahdollisia keinoja saada innostettua ihmisiä mukaan, samalla tehostaen toiminnassa mukana olevien ajankäyttöä. Tämä rahan ideologinen välttäminen oli ymmärrettävää, sillä moni pelkäsi rahan olevan korruptoiva voima, joka tuhoaisi toimintamme. Olemme kuitenkin ajan saatossa ymmärtäneet, että rahalla ei ole samankaltaista vaikutusta liikkeemme kannattajiin kuin muihin ihmisiin. Me emme pidä sitä samalla tavalla arvossa, vaan käsittelemme sitä vain välttämättömänä pahana, hyvin samalla tavalla kuin tieteessä ajatellaan.

Toimintamallimme on rakentunut lähinnä kiinnostuneiden ihmisten organisoimiseen ja momentumin hyödyntämiseen, ei momentumin ja kiinnostuksen kasvattamiseen. Zeitgeist-liike on eräänlainen kone, joka ottaa sisäänsä ehdollistettuja ihmisiä ja lähettää heidät toisesta päästä ulos valistuneempina yhteiskunnallisina ajattelijoina. Tämä kone ei voi kasvaa, jos ulos lähdetään samaan tahtiin mutta sisään tulevat vähenevät.

2017 saimme nimittäin selville, että liikkeellä on luontainen noin kolmen vuoden vaihtuvuus, jossa ajassa kaikki jäsenet vaihtuvat osastoissa. Tämä johtuu luultavasti siitä, että liike ei ole ideologisista syistä johtuen suostunut järjestämään keinoja, joilla ihmiset olisivat voineet saada elantonsa liikkeessä toimimisesta, joten kaikki toiminta on perustunut vapaaehtoisuuteen. Nyky-yhteiskunnassa ei voi olettaa, että ihmisillä olisi yleensä niin vakaa elämäntilanne, että he voisivat muiden töiden ohella antaa vapaa-aikaansa toiselle työlle kolmea vuotta pidempään. Vapaaehtoistyö on jalo idea, mutta rakenteellisesti kestämätön, jos tavoitteena on muuttaa koko yhteiskunnallis-taloudellinen järjestelmä.

Olemme kestävän kehityksen kannattajajärjestö ja haluamme, että myös oma toimintamme on pitkällä aikavälillä kestävää. Olemme päättäneet perustaa Suomen osastolle yhdistyksen, jotta voimme säästää yhteiselle tilille rahaa ja ottaa vastaan lahjoituksia, jotta pystymme tuottamaan enemmän inspiroivaa materiaalia ja toimintaa.

Tue liikettä lahjoittamalla: http://www.zeitgeist.fi/tue-toimintaa