Zeitgeist-liike (The Zeitgeist Movement) on vuonna 2008 perustettu kestävän kehityksen kannattajajärjestö. Liike järjestää yhteisöpohjaista aktivismia ja tiedonlevittämistapahtumia kansainvälisten ja paikallisten osastojen verkoston, projektitiimien, vuosittaisten tapahtumien sekä hyväntekeväisyystyön avulla.

Liikkeen keskeisin toimintaperiaate sisältää käsityksen siitä, ettei valtaosa ihmiskuntaa nykyisin vaivaavista sosiaalisista ongelmista johdu yksinään institutionaalisesta korruptiosta, resurssipulasta, poliittisesta linjauksesta, “ihmisluonnon” vajavaisuudesta tai jostain muusta yleisesti oletetusta syy-seuraussuhteesta. Liikkeen käsitysten mukaan ongelmat kuten köyhyys, korruptio, saastuminen, kodittomuus, sodat ja nälkiintyminen vaikuttavat olevan “oireita”, jotka syntyvät vanhentuneesta yhteiskunnallisesta järjestelmästä.

Vaikka liikettä kiinnostavat myös väliaikaiset uudistukset ja yhteisölliset tukitoimet, on sen pääasiallisena tavoitteena uuden yhteiskunnallis-taloudellisen mallin perustaminen. Tämä malli perustuu teknisesti vastuulliseen resurssien hallinnointiin, jakamiseen ja suunnitteluun. Tekninen vastuullisuus toteutetaan tieteellisen menetelmän tavalla pohtia ongelmia ja löytää niihin parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Tässä “Luonnonlakeihin / Resursseihin perustuvassa taloudessa” (Natural Law / Resource Based Economy, NLRBE) on kyse teknisen lähestymistavan soveltamisesta yhteiskunnalliseen hallinnointiin – vastakohtana rahataloudelliselle tai jopa poliittiselle lähestymistavalle. Siinä on kyse yhteiskunnan toimintojen päivittämisestä kaikkein kehittyneimpiin ja todistetusti toimivimpiin menetelmiin. Samalla irtaudutaan nykyisen rahallisen vaihdon, voitontavoittelun ja kaupankäynnin järjestelmän sekä muiden rakenteellisten ongelmien ja kannusteiden aiheuttamista vahingollisista seurauksista ja rajoittavista ajatusmalleista.

Liike on uskollinen ajattelutavalle, ei hahmoille tai instituutioille. Tämän ajattelutavan mukaan kykenemme nyt loogisesti päätymään yhteiskunnallisiin sovelluksiin, jotka ovat perinpohjaisesti tehokkaampia täyttämään ihmiskunnan tarpeet ja parantamaan väestön terveyttä. Ajattelutavan mukaan edellä mainittu onnistuu käyttämällä yhteiskunnallisesti suunnattua tutkimusta sekä testattua tieteellistä ja teknologista ymmärrystä. Ei ole syytä olettaa, etteivätkö sodat, köyhyys, suurin osa rikollisuudesta ja monet muut nykyjärjestelmässämme yleiset rahaan perustuvat niukkuuden seuraukset olisi ratkaistavissa ajan kanssa. Liikkeen aktivismin ja tietoisuuskampanjoiden kirjo ulottuu lyhyistä pitkäaikaisiin. Aktivismissa käytettävät menetelmät perustuvat ainoastaan väkivallattomaan kommunikaatioon. Zeitgeist-liike ei ole uskollinen valtioille tai perinteisille poliittisille puolueille. Se näkee maailman yhtenä järjestelmänä ja ihmislajin yhtenä perheenä, ja ymmärtää, että kaikkien valtioiden tulisi riisua aseensa ja opetella jakamaan resurssit ja ideat selviytyäksemme pitkällä aikavälillä. Täten ratkaisut joihin liike päätyy, ja joita se edistää, on tarkoitettu auttamaan kaikkia maapallolla, ei valikoitua ryhmää.Jos huomaat tekstissä kirjoitusvirheen, tai keksit sujuvamman tavan ilmaista jonkin osion suomeksi pysyen uskollisena lähdetekstille Mission Statement, voit kirjoittaa korjausehdotuksen tähän google.docsiin kommenttina.