Rationaalista konsensusta ei tule sekoittaa historiallisesti epäonnistuneeseen, perinteiseen väkijoukon valtaan perustuvaan demokraattiseen ”yksi ihminen – yksi ääni” prosessiin. Zeitgeist-liike ei hyväksy totaalista, avointa väkijoukon valtaan perustuvaa demokratiaa, sillä se perustuu virheelliseen oletukseen siitä, että jokainen osanottaja on tarpeeksi oppinut tehdäkseen kaikista älyllisesti sopivimman, puolueettoman päätöksen.

Kunnollisella päätöksenteolla ei ole mitään tekemistä ihmisryhmän tai yhden ihmisen intressien kanssa. Kunnollinen päätöksenteko on puhtaasti tekninen loogisen arvioinnin prosessi, koskien tiettyä muuttujaryhmää, ja siten se voi perustua ainoastaan konkreettisiin teknisiin viittauksiin – ei viheliäiseen, tukemattomaan massojen arvoista juontuvaan mielipiteeseen, jolla demokraattinen teoria virheellisesti olettaa olevan arvoa. Toisin sanoen, jokainen jäsenen argumentti tulee olla loogisesti tuettu ulkoisella viittauksella/joukolla viittauksia – selvästi järkeilty viestinnällisesti tukemaan annettua päätelmää. Tämän järkeilyn ilmentymistä voidaan kutsua ”tapaukseksi”.

Osastoskenaarion käyttö esimerkkinä:

Kun ryhmän kesken ilmenee ristiriita, aloitetaan rationaalisen konsensuksen prosessi. Sen vaatimuksena on, että jokainen ristiriidan osapuoli esittää “tapauksensa” muille. Tämän tapauksen tulee koostua teknisesti järkeillyistä muuttujista/tapauksista/esimerkeistä, jotka voidaan arvioida irrallisina ongelman esittävän henkilön ulosannista. Toisin sanoen vihjailulla, oletuksilla ja mieltymyksillä ei ole arvoa. Jos argumenttia ei voida kvantifioida jollain tavalla – se ei ole pätevä argumentti.

Oletetaan, että jollain jäsenellä on ongelma koordinaattorin toiminnan kanssa, ja hän haluaisi saada kyseisen koordinaattorin poistettua. Oletetaan tapauksen perusteluiksi, että koordinaattori ei edusta asianmukaisesti ryhmän enemmistön intressejä/ideoita. Tässä skenaariossa ryhmän tulisi saada arvioitavakseen joukko teknisiä esimerkkejä. Sitten rationaalinen ”demokraattinen” konsensus luodaan ryhmän sisällä, perustuen yksinomaan tarjottuun todistusaineistoon – ei yhdenkään henkilön omaan ilmaisutapaan. Vaikka tämä prosessi onkin yksinkertainen ja tarpeeksi suora – muistuttaen perinteistä demokratiaa – päätös voidaan silti kumota siinä tapauksessa, että päätöksien teknisiä perusteluita epäillään osastorakenteen seuraavaksi ylemmällä tasolla. Tämä laajennettu arviointi suojaa virheellisiltä päätöksiltä, joita mahdollisesti tietämätön tai puolueellinen osaston jäsenistö on tehnyt.

Toisin sanoen, esimerkiksi (USA:ssa) osavaltio-osaston koordinaattorin poistaminen ko. osaston rationaaliseen konsensukseen perustuen saattaa vielä vaatia rationaaliseen konsensukseen päätymisen osavaltiotasolla (kaikkien 50 osavaltion konsensus). Tämä suojaa virheellisiltä tai puolueellisilta ryhmäpäätöksiltä, sekä jopa kolmansien osapuolten tunkeutumiselta, jonka tarkoituksena on aiheuttaa ongelmia. Koska tällaiset tilanteet ovat todella harvinaisia ja ilmenevät yleensä pienissä alemman tason osastoissa, ovat tekijät, jotka johtavat tämänkaltaiseen asioihin puuttumiseen, luonnollisesti tapauskohtaisia.

Sivuhuomautuksena on tärkeää nostaa esille, että osaston tai tiimin koordinaattorina olemisesta itsestään ei voi saada varsinaista henkilökohtaista hyötyä. Tämän aseman väärinkäyttö ei tarjoa mitään oman edun tavoittelulle, paitsi ehkä egon tyydytystä. Työstä ei makseta mitään, ja tyypillisesti suuremman vastuun asema aiheuttaa enemmän stressiä. Monet yltiödemokraattisuuteen ehdollistuneet olettavat massakonsensuksen olevan ainoa asia, johon voimme luottaa, eivätkä yksilöt ole lainkaan luottamuksen arvoisia. Tämä kyyninen katsantokanta täytyy sopeuttaa ymmärrykseen siitä, että ympäristössä, jossa yksilö ei voi saada hyötyä oman edun tavoittelusta, ei hänellä ole syytä ylläpitää tuota itsekkyyttä. Tämä on yksi perussyistä, miksi liike toimii yleisesti ilman rahaa – sillä raha antaa mahdollisuuden korruptiolle, kuten historia on osoittanut.

Lähde: http://www.thezeitgeistmovement.com


Jos huomaat tekstissä kirjoitusvirheen, tai keksit sujuvamman tavan ilmaista jonkin osion suomeksi pysyen uskollisena lähdetekstille TZM Structure - Rational Consensus, voit kirjoittaa korjausehdotuksen tähän google.docsiin kommenttina.